Семінари

05/09/2000Анісімов I.O.Звіт про конференції в Харкові та Чернігові
   
12/09/2000Анісімов I.O.1.Використання електромагнітних потенціалів у задачах про перехідне випромінення
2.Про можливу схему розрахунку лінійної трансформації
   
19/09/2000Сіверський Т.В.Ядерна енергетика за схемою реактор-прискорювач (за матеріалами Харківської конференції)
   
26/09/2000Щур O.В.1.Випромінювання акустичних хвиль при падінні тіла у воду
2.Звіт про олімпіаду з радіоелектроніки у Севастополі
   
02/10/2000Кельник О.IПро перехідне випромінення вістлерів у активних плазмово-пучкових експеріментах у іоносфері (різні моделі)
   
09/10/2000Міхненко O.Про деякі оптичні властивості рідких кристалів
   
16/10/2000Воронов I.М.Плазмово-пучкова взаємодія у іоносфері та лабораторній плазмі. Реферат доповіді С.Торвена на ICPIG-24
   
23/10/2000Мішак А.Спостереження кавітонів у верхній іоносфері Землі. Реферат доповідей на ICPIG-24
   
30/10/2000Левітський С.М.Дрейфові хвилі у плазмі. Лекція
   
07/11/2000Лізунов Г.В.Розповідь про конференції у Варшаві та Токіо (2000 р.)
   
14/11/2000Сіверський Т.В.Використання явищ динамічного хаосу у генераторах шуму для кодування інформації (реферат)
   
21/11/2000Воронов I.М.Перехідне випромінення у середовищах з неодновимірною випадковою неоднорідністю
   
28/11/2000Кельник О.І.Про поперечний розмір зони формування перехідногого випромінення в анізотропній плазмі
   
05/12/2000Тяжемов В.Використання віконного перетворення Фур'є для розрахунку часової видозміни спектру перехідного випромінення імпульсу струму
   
12/12/2000Мішак А.Перехідне випромінення на слабкій тривимірній неоднорідності анізотропної плазми (нерезонансний випадок)
   
19/12/2000Мишко С.Перехідне випромінення модульованого потоку іонів на різкій межі плазми з тангенціальним магнітним полем
   
26/12/2000Туташконко Т.Перехідне випромінення модульованого електроннного потоку в слабконеоднорідній плазмі з нескінчено сильним магнітним полем
   
06/02/2001Митихін Ю.В.Флуктуації декаметрових сигналів у іоносферних каналах похилого зондування. Кадидатська дисертація
   
03/02/2001Кельник O.І.Випромінення імпульсних електронних пучків у космічній плазмі.Реферат статті К.Харкера та П.Бенкса
   
20/02/2001Анісімов I.O.Турбулентність у ідеальних рідинах. Реферат статей С.С.Моісєєва
   
27/02/2001 Методичний семінар з питань використання комп'ютерів у навчальному процесі
   
13/02/2001Кельник O.І.Перехідне випромінення електронних пучків та згустків у активних експериментах в іоносфері. За матеріалами кандидатської дисертації
   
20/03/2001Левітський С.М.Діагностика плазми зондовими методами. Лекція
   
27/03/2001Сигаловський Д.Ю.Радіаційна екологія (коротка доповідь за матерілами книги)
   
10/04/2001Анісімов I.O.Проект "Варіант" (реферат статті Г.В.Лізунова та ін.)
   
04/09/2001Анісімов I.O., Кельник O.І.Про проект програмного пакету чисельного моделювання плазмово-пучкових систем методом частинок
   
25/09/2001Сіверський Т.В.Розробка програми моделювання методом великих частинок
   
16/10/2001Анісімов I.O.Про українську конференцію з перспективних космічних досліджень
   
23/10/2001Кельник O.І.Перехідне випромінення в умовах космічних плазмово-пучкових експериментів. За матерілами кандидатської дисертації
   
30/10/2001Сорока С.В.Деформація профілю концентрації плазми полем модульованого електронного потоку
   
06/11/2001Лізунов Г.В.Фізика магнітосфери. Частина 1
   
13/11/2001Залізняк Ю.O.Солітони та вихорові структури в плазмі з урахуванням дисперсії вищих порядків. За матерілами кандидатської дисертації
   
20/11/2001Кельник O.І.Активні експерименти в космічній плазмі. Огляд літератури
   
27/11/2001Лізунов Г.В.Фізика магнітосфери. Частина 2
   
04/12/2001Анісімов I.O.Про резонансний конус у магнітоактивній плазмі
   
11/12/2001Ничипорук Т.В.Перехідне випромінення у сильно замагніченій слабконеоднорідній плазмі
   
18/12/2001Тяжемов В.К.Просторова селекція перехідного випромінення по частотах
   
25/12/2001Воронов I.М.Запорошена плазма. Загальний огляд
   
08/01/2002Левітський С.М.Запорошена плазма. Загальний історичний огляд
   
12/02/2002Анісімов І.О.Перехідне випромінювання модульованого електронного пучка на межі метал-анізотропна плазма
   
19/02/2002Тяжемов В.К.Просторова селекція перехідного випромінювання циліндричного згустку заряду за частотами
   
05/03/2002Нічіпорук Т.В.Перехідне випромінювання модульованого електронного потоку в сильно неоднорідній замагніченій плазмі
   
12/03/2002Анісімов І.О.Звіт про перебування у Франції. Частина 1. Орлеан
   
19/03/2002Анісімов І.О.Звіт про перебування у Франції. Частина 2. Париж
   
26/03/2002Щур О.В.Схемотехніка модифікованого генератора шуму КПР
   
02/04/2002Мусатенко К.С.Просвітлення плазмових бар'єрів за рахунок відбиття електронів від країв потенціальної ями
   
09/04/2002Ничипорук Т.В.Параматрична взаємодія чотирьох хвиль (за статтею В.Красносєльскіх та Б.Лефебра)
   
16/04/2002Літошенко ТарасРозрахунок тензора діелектричної проникності плазми в кінетичному наближенні
   

Кнопки Досліди тф публікації Коливання та хвилі Києвознавство Курси лекцій Персональна інформація Новості наукових семінарів Додому

|..Дослідження..|..Книга..|..Києвознавство..|..Лекції..|..Персональна інфо..|..Семінари..|..Додому..|