Напрямки наукових інтересів та основні публікації

Diagram
1. Поширення електромагнітних хвиль у неоднорідній плазмі

2. Перехідне випромінювання зарядів та модульованих електронних пучків у неоднорідній плазмі

  1. різка межа плазми
  2. розмита межа плазми
  3. оптимізація плазмово-пучкових систем для отримання максимального випромінювання
  4. деформація профілю концентрації плазми під дією електричного поля, збудженого модульованим електронним пучком
3. Перехідне випромінювання як можливий механізм випромінювання модульованих електронних пучків у активних плазмово-пучкових експериментах у іоносфері
  1. збудження високочастотних електромагнітних хвиль
  2. збудження вістлерів
  3. випромінювання на випадкових неоднорідностях
4. Діагностика неоднорідних плазмових утворень за перехідним випромінюванням

5. Просвітлення бар'єрів закритичної плазми

  1. теоретичні розрахунки
  2. порівняння розрахунків з експериментами
6. Стохастична динаміка простих систем

7. Методика викладання фізики у вищій школі

8. Автореферати дисертацій

TOPПоширення електромагнітних хвиль у неоднорідній плазмі

НазваВидавництвоСпiвавтори
Распространение аксиально-несимметричных электромагнитных волн в цилиндрическом канале, окруженном плазмойЖурнал технической физики. Т.54. №3. 1984, 486-491С.М.Левитский
Відбиття електромагнітних хвиль від шару слабконеоднорідної плазмиВiсник Київського унiверситету. Серiя: фiзико-математичнi науки. Випуск 1. Київ, 1998, 262-271К.І.Любич
Власні та квазівласні хвилі на межі розподілу вакуум - анізотропна плазмаУкраїнський фізичний журнал. Т.46. №5-6. 2001. 557-566О.П.Виговська, О.І.Кельник
Propagation of the Ordinary Electromagnetic Wave in the Weakly Inhomogeneous PlasmaProceedings of the First International Young Scientists Conference on Applied Physics. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Radiophysics. Kyiv, 2001. 19-20O.I.Kelnyk, A.V.Schur

TOPПерехідне випромінювання зарядів та модульованих електронних пучків у неоднорідній плазмі

Pізка межа плазми

НазваВидавництвоСпiвавтори
Трансформация волн пространственного заряда электронного потока в электромагнитные волны на скачке концентрации анизотропной плазмы Радиотехника и электроника. Т.36. № 1. 1991.Д.Г.Стефановский
Перехідне випромінення модульованого електронного потоку, що похило падає на різку межу плазми Український фізичний журнал. Т.45. № 2. 2000. 168-175Ю.Е.Ковальов
Transitional Radiation of the Modulated Electron Stream on the Sharp Border of the Anisotropic Plasma 24 International Conference on Phenomena in the Ionized Gazes. Proceedings, Contributed Papers. Vol.2. Warsaw. 1999. 117-118O.I.Kelnyk, O.P.Vygovska
Переходное излучение модулированного потока электронов в сильнонеоднородной плазме Известия вузов. Радиофизика. Т.37. №2. 1994. 194-199А.А.Зубарев, И.Ю.Котляров, С.М.Левитский
Возбуждение поверхностных волн модулированным электронным пучком, нормально падающим на границу плазмыРадиотехника и электроника. Т.31. .№ 3. 1986. 614-615С.М.Левитский
Про поперечний розмір зони формування перехідного випромінення заряду, що рухаєтьсяВiсник Київського унiверситету. Серiя: фiзико-математичнi науки. Випуск 1. Київ, 1997.357-365О.А.Борисов

Розмита межа плазми

НазваВидавництвоСпiвавтори
Излучение электромагнитных волн при возбуждении области плазменного резонанса модулированным электронным потокомРадиотехника и электроника. Т.30. № 9. 1985. 1862-1866С.М.Левитский
Перехідне випромінювання модульованого електронного потоку в слабконеоднорідній замагніченій плазмі VII Українська конференція з керованого термоядерного синтезу та фізики плазми. Збірник анотацій. Київ, 1999. 59Т.В.Туташконко
HF Transitional Radiation of the Modulated Electron Stream Moving Through the Three-Dimensional Inhomogeneity of the Isotropic PlasmaJ.Tech. Phys. Vol.40. №1. 1999. 337-340 
HF Transitional Radiation of the Modulated Electron Stream Moving Through the Three-Dimensional Inhomogeneity of the Anisotropic PlasmaProceedings of the First International Young Scientists Conference on Applied Physics. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Radiophysics. Kyiv, 2001. 21-22A.V.Mishak

Оптимізація плазмово-пучкових систем для отримання максимального випромінювання

НазваВидавництвоСпiвавтори
Випромiнювання електромагнiтних хвиль модульованим електронним потоком, що падає на шар плазми з металевою пiдкладкоюВiсник Київського унiверситету. Фiзико-математичнi науки. Випуск 4. 1991. 73-76О.А.Зубарев
Об одной возможности увеличения переходного излучения модулированного электронного потока в неоднородной плазмеИзвестия вузов. Радиофизика. Т.32. .№8. 1989. 1034-1038И.Ю.Котляров, С.М.Левитский
Оптимізація поперечного розподілу струму в задачах про перехідне випромінення модульованих електронних пучківВiсник Київського унiверситету. Серiя: фiзико-математичнi науки. Випуск 1. Київ, 1998. 227-236 

Деформація профілю концентрації плазми під дією електричного поля, збудженого модульованим електронним пучком

НазваВидавництвоСпiвавтори
Возбуждение электромагнитных полей модулированным электронным потоком в слабонеоднородной изотропной плазмеУкраинский физический журнал. Т.33. № 1. 1988. 38-40Д.Г.Стефановский
Излучение модулированного электронного потока в плазме с непрямолинейным профилем концентрацииУкраинский физический журнал. Т.34. № 9. 1989. 1336-1342С.М.Левитский
Electrical Field Excitation in Non-Uniform Plasma by a Modulated Electron BeamPhysica Scripta. Vol.62. No5. 2000. 375-380O.A.Borisov
Деформація профілю концентрації слабконеоднорідної плазми під дією модульованого електронного потокуVII Українська конференція з керованого термоядерного синтезу та фізики плазми. Збірник анотацій. Київ, 1999. 61О.А.Борисов

TOPПерехідне випромінювання як можливий механізм випромінювання модульованих електронних пучків у активних плазмово-пучкових експериментах у іоносфері

Збудження високочастотних електромагнітних хвиль

НазваВидавництвоСпiвавтори
Излучение электромагнитных волн аксиально-симметричным модулированным электронным пучком в неоднородной плазмеРадиотехника и электроника. Т.32. № 3. 1987. 601-605И.Ю.Котляров
Перехiдне випромiнювання модульованого цилiндричного згустку заряду в слабконеоднорiднiй iзотропнiй плазмiВiсник Київського унiверситету. Фiзико-математичнi науки. Випуск 4. 1991. 69-73О.I.Кельник
Transitional Radiation of the Stripped Modulated Electron Beam That Falls Obliquely on the Plasma BorderJ.Tech. Phys. Vol.40. №1. 1999. 341-344Yu.E.Kovalyov
О возможности наблюдения переходного излучения в активных плазменно-пучковых экспериментах в верхней атмосфере и космосеФизика плазмы. Т.20. № 9. 1994. 126-132С.М.Левитский
Перехідне випромінення як можливий механізм радіовипромінення модульованих електронних пучків в активних експериментах в іоносферіНаукові записки НаУ КМА. Фізико-математичні науки. 2000. Т.18. 41-50 

Збудження вістлерів

НазваВидавництвоСпiвавтори
Перехідне випромінення вістлерів модульованим електронним пучком у періодично неоднорідній плазміВiсник Київського унiверситету. Серiя: фiзико-математичнi науки. Випуск 3. Київ, 1998. 289-298О.І.Кельник, Ю.В.Маруда
Про можливість спостереження перехідного випромінювання вістлерів у активних плазмово-пучкових експериментах в іоносферіВiсник Київського унiверситету. Серiя: фiзико-математичнi науки. Випуск 4. Київ, 1998. 238-242О.І.Кельник
Whistlers Transition Radiation by the Modulated Electron Stream in the Weakly Inhomogeneous PlasmaProceedings of the First International Young Scientists Conference on Applied Physics. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Radiophysics. Kyiv, 2001, 17-18О.І.Кельник
Про поперечний розмір зони формування перехідного випромінювання у магнітоактивній плазміВісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка. Вип.3. К., 2001. 5-9 (in Ukrainian)О.І.Кельник

Випромінювання на випадкових неоднорідностях

НазваВидавництвоСпiвавтори
Переходное рассеяние акустической волны в электромагнитную на модулированном электронном пучке в плазме2 Всесоюзный научный семинар "Взаимодействие акустических волн с плазмой". Ереван. 1991. 60-62С.М.Левитский
Излучение модулированного электронного пучка в случайно-неоднородной плазмеГеомагнетизм и аэрономия. Т.35. № 6. 1995. 40-45 
Випромінювання стрічкоподібного модульованого електронного пучка в плазмі з випадковими двовимірними неоднорідностямиВісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка. Вип.2. К., 2000. 17-24І.М.Воронов
Radioemission of the cylindrical modulated electron beam in plasma with three-dimensional accidental inhomogeneitiesKyiv Shevchenko University. 7th Open Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Abstracts. Kyiv, 2000. 39I.M.Voronov

TOPДіагностика неоднорідних плазмових утворень за перехідним випромінюванням

НазваВидавництвоСпiвавтори
Перехідне випромінювання модульованого електронного пучка як засіб діагностики плазмових утвореньУкраїнський фiзичний журнал. Т.41. № 9. 1996. 798-801 
Перехідне випромінювання зарядженого згустку як засіб діагностики плазмових утворень Український фiзичний журнал. Т.42. № 8. 1997. 959-966К.І.Любич
Комп'ютерне моделювання діагностики плазмових утворень за перехідним випромінюванням модульованого електронного пучкаВiсник Київського унiверситету. Серiя: фiзико-математичнi науки. Випуск 3. Київ, 1999. 295-299І.А.Блажко
Plasma objects diagnostics via resonant transitional radiation of the electron bunchProceedings of International Symposium "From solar corona through interplanetary space, into Earth's magnetosphere and ionosphere: Interball, ISTP satellites, and ground-based observations". Kyiv, 2000. 65-68K.I.Lyubich
Збудження кільватерних хвиль зарядженим згустком у неоднорідній плазмі Журнал фізичних досліджень. 2000. Т.4. №2. 61-67К.І.Любич
О возможности диагностики неоднородностей ионосферной плазмы по переходному излучению электронного сгусткаПервая Украинская конференция по перспективным космическим исследованиям. Сборник тезисов. К., 2001. 76И.Н.Воронов, К.И.Любич
Plasma-object diagnostics via resonant transitional radiation from an electron bunchJournal of Plasma Physics. 2001. vol.66, part 3. 157-165I.O.Anisimov, K.I.Lyubich

TOPПросвітлення бар'єрів закритичної плазми

Теоретичні розрахунки

НазваВидавництвоСпiвавтори
Перенос электромагнитных волн сквозь слой плотной плазмы с помощью электронного потокаЖурнал технической физики. Т.59. № 7. 1989. 50-54С.М.Левитский
Индуцированное переходное радиоизлучение за счет коллективных процессов из неоднородной неравновесной космической плазмы.Всесоюзный семинар "Плазменная электроника". Тезисы докладов. Харьков. 1988. 256-257С.М.Левитский
Конкуренція мод при перенесенні сигналів крізь плазмові хвильові бар'єри за допомогою електронних пучківВісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка. Вип.2. К., 2000. 10-16С.В.Довбах, С.М.Левитський, Г.В.Лізунов, О.В.Подладчикова
Шумова модуляція електронного пучка в плазмово-пучковій системіВiсник Київського унiверситету. Серiя: фiзико-математичнi науки. Випуск 4. Київ, 1998. 285-288 
Про форму профілю концентрації плазмового бар'єру, в якому можливе фазове фокусування електронівУкраїна: люди, суспільство, природа. Тези доповідей ІІІ щорічної наукової конференції НаУ КМА, Київ, 1997. 180-182 

Порівняння розрахунків з експериментами

НазваВидавництвоСпiвавтори
Экспериментальное обнаружение просветления плазменного волнового барьера с помощью электронного пучка Журнал технической физики. Т.61. .№3. 1991. 59-63С.М.Левитский, А.В.Опанасенко, Л.И.Романюк
Дослідження просвітлення плазмових бар'єрів для електромагнітних хвиль за допомогою електронних пучків. 1. Існування ефекту просвітлення.Український фізичний журнал. Т.40. №3. 1995. 198-203О.А.Зубарев, С.М.Левитський, Д.Б.Палець, О.В.Опанасенко, Л.І.Романюк
Дослiдження просвiтлення плазмових бар'єрів для електромагнiтних хвиль за допомогою електронних пучкiв. 2. Еволюцiя хвиль просторового заряду в бар'єрі.Український фiзичний журнал. Т.41. № 3. 1996. 164-170I.Ю.Котляров, С.М.Левитський, О.В.Опанасенко, Д.Б. Палець, Л.I. Романюк
Вплив початкової модуляції електронного пучка на його еволюцію в закритичній плазміУкраїнський фізичний журнал. Т.45. №11. 2000. 1318-1323Н.О.Бойко, С.В.Довбах, Д.Б.Палець, Л.І.Романюк.
Просвітлення плазмових бар'єрів для електромагнітних хвиль за допомогою електронних пучківВопросы атомной науки и техники. Серия: плазменная электроника и новые методы ускорения (2), 2000. №1. 243-247С.М.Левитський, Д.Б.Палець, Л.І.Романюк.

TOPСтохастична динаміка простих систем

НазваВидавництвоСпiвавтори
Модифікована теорія генератора шуму Кияшка - Піковського - РабіновичаВiсник Київського унiверситету. Серiя: фiзико-математичнi науки. Випуск 2. Київ, 2000. 367-374А.М.Дідовик, Т.В.Сіверський
Bifurcations in the Kijashko - Pikovsky - Rabinovich Noise GeneratorDynamical systems modelling and stability investigation. Thesis of conference reports. Kyiv, 2001. 110T.V.Siversky

TOPМетодика викладання фізики у вищій школі

НазваВидавництвоСпiвавтори
Коливання і хвилі. Навчальний посібник для студентів радіофізичного факультету.Редакційно-видавничий центр "Київський університет". Київ, 1997. 60с.
Застосування модульно-рейтингової системи до викладання загальних курсів на спеціальності "прикладна фізика (радіофізика і електроніка)"Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. Чернігів, 1998. 6-8І.В.Байраченко, С.М.Левитський, І.І.Слюсаренко
До історії наукових шкіл радіофізичного факультету Київського університету імені Тараса ШевченкаКиївський університет як осередок національної духовності, науки, культури. Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю університету. Природничі науки. 1999. 147-148С.М.Левитський
Комп'ютерна програма тестування студентівВісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 3. Серія:: педагогічні науки. Чернігів, 2000. 146-149О.А.Борисов, С.М.Левитський, А.В.Ткачук

TOPАвтореферати дисертацій

НазваВидавництвоДрук
Излучение электромагнитных волн при взаимодействии модулированных электронных пучков с неоднородной плазмойАвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. К. Учебная типография КГУ. 1987. 17с. на правах рукопису (ДСК)
Лінійна трансформація пучкових та електромагнітних хвиль у неоднорідних плазмово-пучкових системахАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора фізико-математичних наук. К. Поліграфічний центр Київського університету ім. Тараса Шевченка. 2000. 27с.на правах рукопису

TOP


Кнопки Досліди тф публікації Коливання та хвилі Києвознавство Курси лекцій Персональна інформація Новості наукових семінарів Додому

|..Дослідження..|..Книга..|..Києвознавство..|..Лекції..|..Персональна інформація..|..Семінари..|..Додому..|